Wnioski do księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej

W celu założenia księgi wieczystej należy:
1. wypełnić formularz KW – ZAL

Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej - zobacz przykładowo wypełniony wniosek
Wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokaluzobacz przykładowo wypełniony wniosek
Wniosek o założenie księgi wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia

Uwaga! Wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę na pole nr 28.

2. dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ):
dla nieruchomości gruntowej (działki)
a) stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapę sytuacyjną;

b) wszystkie dokumenty wykazujące prawo własności wnioskodawcy do nieruchomości w zależności od stanu faktycznego np.:

  • akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
a) stanowiące podstawę oznaczenia lokalu:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z rejestru budynków,
  • wypis z kartoteki lokali,
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej opisujące lokal;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:

  • akt notarialny – umowa sprzedaży/darowizny, przydział lokalu mieszkalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

3. uiścić należną opłatę sądową.

Opłata stała za założenie Kw -100,- zł  + opłata za wpis własności w zależności od rodzaju podstawy prawnej do wpisu. Zasadniczo 200,- zł lub proporcjonalnie do udziału, ale na podstawie dziedziczenia, zniesienia współwłasności -150,- zł.

Opłatę można uiścić w Kasie Sądu, w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. wpłatomacie, który umożliwia uiszczanie wpłat za pośrednictwem kart płatniczych lub przelewem na rachunek NBP O/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000.

W tytule wpłaty należy wskazać numer księgi wieczystej lub numer sprawy.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:59
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-09-08 10:46
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 39 452