Stanowisko obsługi telefonicznej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że telefony odbierane są (z wyjątkiem II Zespołu Kuratorów, III Zespołu Kuratorów), tj.:
w poniedziałek 8:30 - 18:00, wtorek-piątek 8:30 - 15:30, przerwa 12:30 - 12:55

 • I Wydział Cywilny tel. 22 7334 000
  Sekcja Nakazowo – Uproszczona  tel. 22 7334 000
  fax. 22 758 78 23, email: kierownik.cywilny@pruszkow.sr.gov.pl
 •  II Wydział Karny tel. 22 7334 000
  fax. 22 7334 120, email: agnieszka.dulewicz@pruszkow.sr.gov.pl
  Sekcja Wykonywania Orzeczeń tel. 22 7334 159, fax. 22 758 86 53
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 22 7334 000
  fax. 22 758 78 24, email: kierownik.rodzinny@pruszkow.sr.gov.pl
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 22 7334 000,
  fax. 22 728 11 88 wew. 111, email: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl
  Sekretariat tel. 22 7334 000
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych tel./fax. 22 758 60 46 wew. 101
  email: kuratorzydorosli@pruszkow.sr.gov.pl
 • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich tel./fax. 22 758 60 47 wew. 111
  email: kuratorzyrodzinni@pruszkow.sr.gov.pl
   
 • Informacja telefoniczna dotyczy jedynie informacji jawnych o toczących się sprawach przed tutejszym Sądem, tzn. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej  (imiona i nazwiska sędziów oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenie podaje się sygnaturę akt oskarżyciela posiłkowego).
 • Udzielenie informacji następuje po wykazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postepowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
 • Pracownik Sądu nie odczytuje telefonicznie treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń oraz protokołów w sprawie, nie sporządza notatek z rozmów telefonicznych.
 • Pracownik BOI ma prawo rozłączyć się z interesantem bez załatwienia jego sprawy, jeżeli mimo jego upomnień, interesant używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub gdy prowadzenie rozmowy z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami (np. interesant uporczywie krzyczy).
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-07-12 12:35
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-08-17 11:32
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 63 076