Odpisy i wyciągi z Ksiąg Wieczystych

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych (D)
wydawanie:

 • odpisów ksiąg wieczystych i wyciągów z ksiąg wieczystych;
 • zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej;
 • zaświadczeń z ksiąg hipotecznych;
 • zaświadczeń ze zbiorów dokumentów.

W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej w Ekspozyturze Centralnej Informacji należy wypełnić wniosek – formularz  KW-ODPIS i dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

Opłatę można uiścić w Kasie Sądu, w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. wpłatomacie, który umożliwia uiszczanie wpłat za pośrednictwem kart płatniczych, a także należną opłatę można uiścić przelewem na rachunek:
NBP O/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000.

W tytule wpłaty należy wskazać numer księgi wieczystej lub numer sprawy.

Uwaga: Opłata za: odpis księgi wieczystej/wyciąg z księgi wieczystej/zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej nie może być wniesiona w formie e-znaków.

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/wyciągu z księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia

Uwaga!

 • Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić numer i treść księgi wieczystej, ponieważ nie ma możliwości zwrócenia opłaty za zrealizowany wniosek https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
 • Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
 • Odpis do 100 stron zostanie wydany w dniu złożenia wniosku, a powyżej 100 stron w następnym dniu roboczym - po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne wpisy) - 30,- zł;
 • odpisu zupełnego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne i wykreślone wpisy od chwili wprowadzenia treści księgi wieczystej do systemu elektronicznego)  - 60,- zł;
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10,- zł;
 • wyciągu z księgi wieczystej: z jednego działu - 15,- zł, z dwóch działów - 20,- zł, z trzech działów - 25,- zł, z czterech działów - 30,- zł

Zaświadczenia ze zbiorów dokumentów i ksiąg hipotecznych
W celu uzyskania zaświadczenia ze zbioru dokumentów lub księgi hipotecznej należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS
Opłaty od wniosków o wydanie:

 • zaświadczenia  - 20,- zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu (należy uiścić przy odbiorze).
Załącznik Rozmiar
KW ODPIS.pdf 203.56 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:55
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-08-25 11:59
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 33 423