Portal Informacyjny

obrazek temida

Szanowni Państwo,
Sąd Rejonowy w Pruszkowie uruchomił Portal Informacyjny  dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych umożliwiający wgląd w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie. Portal Informacyjny umożliwia zainteresowanym zdalny dostęp do dokumentów wytworzonych przez Sąd, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach. Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowego oprogramowania, można z niego korzystać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w Regulaminie.

Portal znajduje się pod adresem http://portal.waw.sa.gov.pl


Zarządzenie nr 19/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie
z dnia 10.02.2014r.

 dot. zmiany treści Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Zarządzam zmianę treści Rozdziału IV – Rejestracja § 4 ust. 2 pkt. 2 ppkt b Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 68/13 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 25.07.2013r., z: „adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)” na: „adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) zgodny z dokumentem tożsamości oraz dodatkowe adresy zgłoszone do spraw”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 38/2019
Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie
z dnia 16 maja 2019

dot. aktualizacji Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie
zarządzam co następuje:
1. Aktualizuje się załącznik nr 4 do Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie-Wykaz typów spraw i początków publikacji, poprzez dodanie spraw o symbolu "NKd".
2. Obowiązujący Wykaz typów spraw i początków publikacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-01 10:23
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-06-30 12:06
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 41 695