II Kuratorzy dla Dorosłych

W dniach 22 – 23 listopada 2018 roku zostanie przeprowadzona lustrację w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie:

  • prawidłowości wykonywania przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej obowiązków wynikających z treści art. 41 ust. 1 pkt 1-15 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,
  • prawidłowości (w tym terminowości) realizowania przez sądowych kuratorów zawodowych czynności, o których mowa w § 509 pkt 11 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zmierzających do ustalenia czy ustały przyczyny zawieszenia postępowania wykonawczego, a tym samym czy zaistniała podstawa do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania lub innego stosownego wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których przesłanką zawieszenia postępowania jest zły stan zdrowia skazanego oraz spraw zagrożonych umorzeniem z powodu przedawnienia wykonania kary,
  • prawidłowości wykonywania przez sądowych kuratorów zawodowych czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków (art. 43d § 3 k.k.w), określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 roku w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Lustracja zostanie przeprowadzona przez Zastępcę Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie mgr Anetę Palewską.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-09-10 16:48
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 15:17
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 449