ROK 2017

Załącznik Rozmiar
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017.pdf 574.88 KB
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017.pdf 335.78 KB
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf 445.62 KB
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017.pdf 423.59 KB
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf 2.2 MB
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017.pdf 1.03 MB
MS-S1r_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_rok_2017[1].pdf 1.57 MB
MS-S_16-18_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_rok_2017[1].pdf 1.31 MB
MS-Kom_23_sprawozdanie_z_czynności_komornika_za_rok_2017[1].pdf 452.22 KB
sprawozdanie MS-S6r za I pólrocze 2017r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf 2.11 MB
sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017r..pdf 577.34 KB
sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017r. .pdf 331.75 KB
sprawozdanie MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017r..pdf 1.34 MB
sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2017r..pdf 578.23 KB
sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017r..pdf 422.84 KB
sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017r..pdf 1.02 MB
sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za I półrocze 2017r..pdf 1.97 MB
sprawozdanie MS-Kom 23 z czynności komornika za I półrocze 2017r..pdf 451.18 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-10-02 08:40
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2018-03-27 11:19
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 868