Zmiany w organizacji pracy Archiwum VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 16.09.2019 roku interesanci w sprawach wieczystoksięgowych i w sprawach wglądu do akt księgi wieczystej obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta na I piętrze, a nie jak dotychczas w Archiwum VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

Sekretariat VI Wydziału Ksiąg Wieczystych realizuje wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Wnioski wieczystoksięgowe, środki odwoławcze od orzeczeń, wnioski o wydanie kopii lub odpisu dokumentów z akt oraz wnioski o wgląd do akt ksiąg wieczystych wnoszone drogą elektroniczną (e-mailem, ePUAP, faksem oraz telefonicznie) nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-09-13 14:54
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2019-09-16 10:02
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 472