Wydział Ksiąg Wieczystych - obsługa Interesanta

Szanowni Państwo, szczegółowe informacje dotyczące postępowania wieczystoksięgowego opisane są w poszczególnych zakładkach po lewej stronie w menu.
tel. (22) 728-11-88, fax. (22) 728-11-88 wewn. 111
adres e-mail: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl

Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych - Starszy Referendarz Sądowy Monika Nowicka
Kierownik Sekretariatu - Iwona Zdziech
pok. 3 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 1, 0-22 7334 061
Z-ca Kierownika Sekretariatu - Sławomir Pokrop
pok. 6 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 114

Sekretariat tel. (22) 728 11 88 wew. 1
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00, wtorek - piątek 8:10 - 15:35, przerwa 12:30-12:55

Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych - poziom   -1,  tel. (22) 728 11 88 wew. 2.

 • godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek 8:30 - 15:35, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55
  poniedziałek 15:35 - 18:00 obsługa interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku "Odpisy"
  wtorek - piątek 8:10-15:35, przerwa w godzinach 12:30 - 12:55
 • akta ksiąg wieczystych udostępniane są do wglądu wyłącznie po uprzednim złożeniu wniosku o wgląd do akt księgi wieczystej, rozpatrzeniu wniosku (w następnym dniu roboczym) i wyrażeniu zgody przez Przewodniczącą Wydziału, a następnie po umówieniu się osobistym lub telefonicznym - (22) 728 11 88 wew. 2.
 • akta udostępniane są wyłącznie po złożeniu wniosku o wgląd do akt - odrębnie dla każdej księgi oraz dołączeniu do wniosku dokumentów wykazujących interes prawny (dotyczy osób lub instytucji, których prawo nie jest ujawnione w księdze wieczystej).
 • szczegółowe informacje udostępniania akt zostały opisane w Regulaminie Obsługi Interesanta Sekretariatu VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 • wniosek o wgląd do akt może zostać złożony osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 13:18
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2019-09-13 09:22
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 51 549