Wnioski do księgi wieczystej

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

W celu założenia księgi wieczystej należy:
1) wypełnić formularz KW – ZAL

 UWAGA! Wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę na pole nr 28.

2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ):

  •  DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – (DZIAŁKI)

a) stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:
- wypis z rejestru gruntów,
- wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapę sytuacyjną;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:
akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.
 

  • DLA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

a) stanowiące podstawę oznaczenia lokalu:
- wypis z rejestru gruntów,
- wypis z rejestru lokali,
- wypis z kartoteki budynków,
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej opisujące lokal;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:
akt notarialny – umowa sprzedaży/darowizny, przydział lokalu mieszkalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

3) uiścić należną opłatę sądową.

Opłata stała za założenie Kw -60 zł  + opłata za wpis własności w zależności od rodzaju podstawy prawnej do wpisu.Zasadniczo 200,- zł lub proporcjonalnie do udziału, ale na podstawie dziedziczenia, zniesienia współwłasności -150,- zł.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:59
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-09-10 15:42
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 35 219