Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Struktura organizacyjna

 

 

Szanowni Państwo,
z menu po lewej stronie proszę wybrać interesującą Was zakładkę.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Pruszkowie, która przedstawia się następująco:

 • Prezes i Wiceprezes Sądu
 • Dyrektor Sądu
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Administracyjny:
  • Archiwum zakładowe
  • Biuro Podawcze
  • Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Oddział Kadr 
 • I Wydział Cywilny:
  • Sekcja Nakazowo – Uproszczona
 • II Wydział Karny:
  • Sekcja Wykonywania Orzeczeń
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Biuro Obsługi Interesanta

  

1.Organami  w Sądzie  Rejonowym w  Pruszkowie są Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu. 

2.Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie.

3. Prezes Sądu jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. –o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001r. z późn. zm.).

4.W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie każdy wydział posiada sekretariat.

5.Sekretariatem wydziału kieruje Kierownik Sekretariatu.

6.Stały nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu sprawuje przewodniczący wydziału.

7.Czynności z zakresu administracji sądowej mające na celu zapewnienie warunków do realizacji podstawowej działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie wykonywane są przez Oddział Administracyjny oraz Oddział Finansowy.