Stanowisko przyjęć korespondencji

BIURO PODAWCZE - PARTER (pokój nr 1)

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00 
wtorek-piątek 8:10 - 15:35 
przerwa 12:30 - 12:55 

 

Pracownik Biura Podawczego:
a) nie udziela informacji co do stanu postępowania w sprawie;
b) nie ustala sygnatury akt sprawy;
c) nie dyktuje treści pism, wniosków kierowanych do Sądu;
d) nie wykonuje kserokopii składanych dokumentów;
e) nie przyjmuje korespondencji adresowanej do innych instytucji (z zastrzeżeniem dokumentów dot. postępowania międzyinstancyjnego)
f) na żądanie osoby wnoszącej pismo do Sądu potwierdza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Pracownik Biura Podawczego przyjmuje wyłącznie korespondencję przygotowaną przez interesanta ze wskazaną sygnaturą akt sprawy (jeżeli została nadana), własnoręcznie podpisaną,  z kompletną ilością załączników, opłaconą (jeżeli pismo podlega opłacie), w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Wszelkie informacje dotyczące stanu postępowania w sprawie udzielane są na stanowisku w informacji ogólnej.

Pracownik Biura Podawczego nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informacją, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2014-05-20 08:42
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-04-04 13:31
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 364