Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Stanowisko przyjęć korespondencji

STANOWISKO PRZYJĘĆ KORESPONDENCJI NA BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.30-18.00
wtorek – piątek – 8.30-15.30
w godzinach 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 (zmniejszona ilość stanowisk do obsługi interesantów)

 

Pracownik BOI na stanowisku przyjęć korespondencji:

a) nie udziela informacji co do stanu postępowania w sprawie;
b) nie ustala sygnatury akt sprawy;
c) nie dyktuje treści pism, wniosków kierowanych do Sądu;
d) nie wykonuje kserokopii składanych dokumentów;
e) nie przyjmuje korespondencji adresowanej do innych instytucji (z zastrzeżeniem dokumentów dot. postępowania międzyinstancyjnego)
f) na żądanie osoby wnoszącej pismo do Sądu potwierdza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

 

Stanowisko przyjęć korespondencji w Biurze Obsługi Interesanta przyjmuje wyłącznie korespondencję przygotowaną przez interesanta ze wskazaną sygnaturą akt sprawy (jeżeli została nadana), własnoręcznie podpisaną,  z kompletną ilością załączników, opłaconą (jeżeli pismo podlega opłacie), w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Wszelkie informacje dotyczące stanu postępowania w sprawie udzielane są na stanowisku w informacji ogólnej.

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informacją, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.