Stanowisko obsługi telefonicznej

STANOWISKO OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że telefony odbierane są w godzinach obsługi interesantów (z wyjątkiem II Zespołu Kuratorów, III Zespołu Kuratorów), tj.: 
poniedziałek 8:30 - 18:00 
wtorek-piątek 8:10 - 15:3
przerwa 12:30 - 12:55 

 

I Wydział Cywilny tel. 22 7334 100
Sekcja Nakazowo – Uproszczona  tel. 22 7334 100
fax. 22 758 78 23, email: kierownik.cywilny@pruszkow.sr.gov.pl

II Wydział Karny tel. 22 7334 022, 22 7334 122, 22 7334 155
fax. 22 7334 120, email: kierownik.karny@pruszkow.sr.gov.pl
Sekcja Wykonywania Orzeczeń tel. 22 7334 159, 22 7334 081
fax. 22 758 86 53

III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 22 7334 100
fax. 22 758 78 24, email: kierownik.rodzinny@pruszkow.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 22 728 11 88, 
fax. 22 728 11 88 wew. 111, email: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl
Sekretariat tel. 22 728 11 88 wew. 1
Archiwum tel. 22 728 11 88 wew. 2

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych tel./fax. 22 758 60 46 wew. 101
email: kuratorzydorosli@pruszkow.sr.gov.pl

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich tel./fax. 22 758 60 47 wew. 111
email: kuratorzyrodzinni@pruszkow.sr.gov.pl

 

Informacja telefoniczna dotyczy jedynie informacji jawnych o toczących się sprawach przed tutejszym Sądem, tzn. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej  (imiona i nazwiska sędziów oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenie podaje się sygnaturę akt oskarżyciela posiłkowego).

Udzielenie informacji następuje po wykazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postepowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.  

Pracownik Sądu nie odczytuje telefonicznie treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń oraz protokołów w sprawie, nie sporządza notatek z rozmów telefonicznych.

Pracownik BOI ma prawo rozłączyć się z interesantem bez załatwienia jego sprawy, jeżeli mimo jego upomnień, interesant używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub gdy prowadzenie rozmowy z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami (np. interesant uporczywie krzyczy).

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-07-12 12:35
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-11-13 13:01
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 37 942