Stanowisko obsługi telefonicznej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że telefony odbierane są (z wyjątkiem II Zespołu Kuratorów, III Zespołu Kuratorów), tj.:
w poniedziałek 8:30 - 18:00 (do odwołania do godziny 16:00), wtorek-piątek 8:10 - 15:35, przerwa 12:30 - 12:55

 

  • Informacja telefoniczna dotyczy jedynie informacji jawnych o toczących się sprawach przed tutejszym Sądem, tzn. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej  (imiona i nazwiska sędziów oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenie podaje się sygnaturę akt oskarżyciela posiłkowego).
  • Udzielenie informacji następuje po wykazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postepowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy. 
  • Pracownik Sądu nie odczytuje telefonicznie treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń oraz protokołów w sprawie, nie sporządza notatek z rozmów telefonicznych.
  • Pracownik BOI ma prawo rozłączyć się z interesantem bez załatwienia jego sprawy, jeżeli mimo jego upomnień, interesant używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub gdy prowadzenie rozmowy z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami (np. interesant uporczywie krzyczy).
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-07-12 12:35
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-08-05 09:51
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 54 344