Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Portal Informacyjny


Portal znajduje się pod adresem http://portal.waw.sa.gov.pl

 

Szanowni Państwo,
Sąd Rejonowy w Pruszkowie uruchomił Portal Informacyjny  dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych umożliwiający wgląd w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

Portal Informacyjny umożliwia zainteresowanym zdalny dostęp do dokumentów wytworzonych przez Sąd, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowego oprogramowania, można z niego korzystać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w Regulaminie.

 

 


ZARZĄDZENIE NR 19/2014
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE
z dnia 10.02.2014r.

 dot. zmiany treści Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie  

Zarządzam zmianę treści Rozdziału IV – Rejestracja § 4 ust. 2 pkt. 2 ppkt b Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 68/13 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 25.07.2013r., z: „adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)” na: „adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) zgodny z dokumentem tożsamości oraz dodatkowe adresy zgłoszone do spraw”.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

ZałącznikWielkość
Zarządzenie nr 68.13 dot.utworzenia Portalu Informacyjnego.pdf859.96 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Portal Informacyjny.pdf25.37 KB