Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 27/2018 na stanowisko urzędnicze i obsługowe w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do 14.01.2019r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w terminie  do dnia 14 stycznia 2019r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą.

 

Informacje dotyczące postępów procedury konkursowej będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu www.pruszkow.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-12-28 15:23
Opublikowany przez: Paulina Wojtczak
Aktualizowany dnia: 2019-02-18 17:29
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 092