Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 24/2018 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie -termin składania dokumentów do 6 listopada 2018r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z miejscem i terminem kolejnych etapów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu www.pruszkow.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-10-25 14:58
Opublikowany przez: Paulina Wojtczak
Aktualizowany dnia: 2018-12-04 15:04
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 768