Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 21/2018 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie-termin składania dokumentów do dnia 20 września 2018r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:
Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

 

w terminie od dnia 7 września 2018r. do dnia 20 września 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-09-07 08:33
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-11-14 14:39
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 644