Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 17/2018 na stanowisko asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 17.07.2018r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w terminie od dnia 27 czerwca 2018r. do dnia 17 lipca 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-06-27 10:22
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-11-15 07:55
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 249