Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 8/2018 na stanowisko urzędnicze „stażysta” i obsługowe „operator ksiąg wieczystych” w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 20.04.2018r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie na stanoiwsko stażysta i operator ksiąg wieczystych sygn. 8-2018.pdf1.95 MB
Lista kandydatów spełniajacyh wymagania formalne sygn. 8-2018 stażysta, operator ksiag wieczystych.pdf505.14 KB
Lista kandydatów wybranych w drodze postępowania konkursowego 8-2018 stażysta.pdf301.6 KB