Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 7/2018 na stanowisko urzędnicze stażysta w Oddziale Kadr w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 20.04.2018r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysta 7-2018.pdf270.4 KB
Lista kandydatów epłniających wymagania formalne syg. 7-2018 stażysta.pdf443.65 KB
Lista kandydatów wybranych w drodze postępowania konkursowego sygn. 7-2018.pdf273.39 KB