Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 7/2018 na stanowisko urzędnicze stażysta w Oddziale Kadr w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 20.04.2018r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-03-30 14:17
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-05-14 15:43
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 017