Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 6/2018 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 23.03.2018r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze sygn. 6-2018.pdf917.17 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne sygn. 6-2018 stażysta.pdf476.9 KB
Lista kandydatów wybranych w drodze postępowania konkursowego sygn. 6-2018 stażysta.pdf288.53 KB