Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 4/2018 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 23.02.2018r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie sygn. 4-2018 stażysta.pdf952.45 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne sygn. 4-2018 stażysta.pdf471.5 KB
Lista kandydatów wybranych w sdrodze postępowania konkursowego sygn. 4-2018 stażysta.pdf249.88 KB