Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 3/2018 na stanowisko asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 13.02.2018r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w terminie od dnia 30 stycznia 2018r. do dnia 13 lutego 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie sygn. 3-2018 asystent sędziego.pdf720.75 KB
lista kandydatów dopuszczonych do II etapu 3-2018.pdf384.4 KB
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu sygn. 3-2018.pdf377.17 KB
Lista kandydatów wybranych w drodze postępowania konkursowego o sygn. 3-2018.pdf362.1 KB