Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 17/2017 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 5.01.2018r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-12-22 13:12
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2018-01-24 15:16
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 520