Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 11/2017 na stanowisko operator ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do dnia 15.09.2017r.

Status: 
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie sygn. 11-2017 operator ksiag wieczystych.pdf1015.39 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 11-2017 operator ksiąg wieczystych.pdf509.42 KB
lista kandydatów wybranych w drodze postępowania konkursowego sygn.11-2017 operator ksiąg wieczystych.pdf286.29 KB