Zniesienie V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2017r. poz. 127) z dniem 1 kwietnia 2017r. zniesiony został V Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy o wykroczenia należące dotychczas do właściwości tegoż wydziału będą rozstrzygane przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-03-31 13:35
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2017-04-03 10:17
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 403