Przykładowe wzory w sprawach ogólnych

Załącznik Rozmiar
Pełnomocnictwo dla osoby najbliższej do odbioru orzeczenia.pdf 312.24 KB
Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej.pdf 313.41 KB
Pełnomocnictwo procesowe ogólne.pdf 429.6 KB
Pismo procesowe.pdf 634.07 KB
Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.pdf 522.15 KB
Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności.pdf 539.43 KB
Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty.pdf 549.11 KB
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia.pdf 652.47 KB
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.pdf 668.65 KB
Wniosek o umorzenie należności sądowych.pdf 662.97 KB
Wniosek o ustalenie sygnatury akt sprawy.pdf 640.27 KB
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu.pdf 651.4 KB
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.pdf 646.92 KB
Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy.pdf 734.31 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu.pdf 412.97 KB
Wniosek o wypłatę zaległych świadczeń alimentacyjnych_Komornik Maria Wasilewska_Do Prezesa.pdf 433.46 KB
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.pdf 655.45 KB
Wniosek o zwrot kosztów podróży.pdf 658.33 KB
Wniosek o zwrot kosztów za nocleg.pdf 655.15 KB
Apelacja.doc 359.5 KB
Informacja o dziale spadku.doc 207 KB
Informacja o eksmisji z lokalu mieszkalnego.doc 1.86 MB
Informacja o otwarciu i ogłoszeniu testamentu.doc 1.86 MB
Informacja o podziale majątku wspólnego.doc 208 KB
Informacja o pozwie o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000 zł).doc 71 KB
Informacja o pozwie o zapłatę w postępowaniu uproszczonym.doc 127 KB
Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.doc 204.5 KB
Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku.doc 207.5 KB
Informacja o zachowku.doc 206 KB
Informacja o zasiedzeniu.doc 1.86 MB
Informacja o zniesieniu współwłasności.doc 206.5 KB
Skarga na czynności komornika (1).doc 66.5 KB
Skarga na czynności komornika.doc 358.5 KB
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.doc 357 KB
Skarga o wznowienie postępowania.doc 359.5 KB
Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty.pdf 79.02 KB
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (1).doc 73.5 KB
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.doc 358.5 KB
Sprzeciw od wyroku zaocznego (1).doc 73 KB
Sprzeciw od wyroku zaocznego .doc 360 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-21 10:27
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2021-03-03 11:29
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 9 628