Komornicy sądowi

Dragan Aleksander
Kancelaria Komornicza nr I w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-800 Pruszków, Kościelna 21, tel. (22) 728 24 98, fax. (22) 728 24 98
e-mail: kancelaria@komornikpruszkow.org
Kancelaria czynna: poniedziałek: 10.00 - 18.00, wtorek-piątek: 8.00 - 16.00
godziny przyjęć: poniedziałek: 15.00 - 18.00, wtorek: 9.00 - 12.00
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Aleksander Dragan

Dulko Sebastian
Kancelaria Komornicza nr II w Piastowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-820 Piastów,  ul.Orzeszkowej 55, tel./fax. 22 753-57-00
e-mail: pruszkow3@komornik.pl
www.komornikpruszkow.pl
godziny przyjęć: środa  9.00-17.00
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Sebastiana Dulko

Gołaszewska Małgorzata
Kancelaria Komornicza nr III w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
05-803 Pruszków  ul. Kraszewskiego 17 lok.6, tel. 22 415-00-34, tel. 575-797-606, fax 22 415-00-35
Kancelaria czynna: poniedziałek, godz. 10.00-18.00, wtorek-piątek godz. 8.00-16.00
Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 10.00-18.00
e-mail: malgorzata.golaszewska@komornik.pl
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Małgorzata Gołaszewska

Jakubiak Małgorzata
Kancelaria Komornicza nr IV w Starych Babicach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 37, tel. 22 721-01-36, fax. 22 721-01-37, tel. 603-666-993
Kancelaria czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
godziny przyjęć: czwartek: 9.00 - 17.00

Jankowski Marcin
Kancelaria Komornicza nr V w Ożarowie Mazowieckim Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 272 lok. 3, tel./fax. 22 725-64-02, fax. 22 752-58-44
e-mail: pruszkow.jankowski@komornik.pl
strona internetowa: www.komornikjankowski.pl
godziny przyjęć:  poniedziałek 15.00 - 18.00, czwartek: 9.00 - 12.00
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Marcina Jankowskiego

Kozanecka Dorota
Kancelaria Komornicza nr VI w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 11, tel. 22 728-68-88
e-mail: pruszkow1@komornik.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 - 13.00 i 14:00 - 16:45
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Dorotę Kozanecką

Lewińska Sylwia
Kancelaria Komornicza nr VII w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, tel.22 100 34 83, tel./fax: 227290703
Kancelaria czynna: poniedziałek- piątek 9.00-17.00
Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-17.00
e-mail: pruszkow.lewinska@komornik.pl
strony internetowej komornika: www.kspruszkow.pl
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Sylwii Lewińskiej

Tyburski Piotr
Kancelaria Komornicza nr VIII w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 42 lok. 2, tel. 509-837-377, tel. 22 724-44-13
Kancelaria czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-15.30
e-mail: pruszkow.tyburski@komornik.pl
strony internetowej komornika: www.komornik-tyburski.pl

Wasilewska - Drabarek Małgorzata
Kancelaria Komornicza nr X w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 33/1, tel./fax. 22 724 99 71
e-mail: pruszkow.drabarek@komornik.pl
strona internetowa: www.pruszkowkomornik.pl
Kancelaria czynna: poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 8.30-15.30
„W myśl art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018.771) informuję, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Małgorzaty Wasilewskiej Drabarek

Wasilewska Maria
Kancelaria Komornicza nr IX w Pruszkowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Kancelaria przeniesiona do Kancelarii Komorniczej nr VII w Pruszkowie  
05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 6, tel.22 100 34 83, tel./fax: 227290703
Kancelaria czynna: poniedziałek- piątek 9.00-17.00
Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-17.00
e-mail: pruszkow.lewinska@komornik.pl
strony internetowej komornika: www.kspruszkow.pl
Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 71/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 16 lipca 2019 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska została odsunięta od wykonywania czynności egzekucyjnych i zabezpieczających na okres 30 dni.
Zarządzeniem Nr 296/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2019 r. wyznaczono Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - Panią Sylwię Lewińską - zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marii Wasilewskiej na czas określony od dnia 24 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.
Postanowieniem DWOiP-IV.6360.59.2019 Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 sierpnia 2019 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska została zawieszona w czynnościach na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Zarządzeniem Nr 304/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. wyznaczono Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - Panią Sylwię Lewińską - zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marii Wasilewskiej od dnia 15 sierpnia 2019 r. do czasu rozpoznania wniosku Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 05 sierpnia 2019 roku, złożonego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych.
W związku z trwającą kontrolą doraźną wszczętą stosownie do treści art. 178 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771, 1443) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej z dnia 21 stycznia 2019 r. (Dz .U z 2019 r. poz. 259) aktualnie prowadzone są czynności wyjaśniające mające ustalić skalę dokonanych naruszeń przepisów prawa, a dalsze czynności będą dokonywanie przez Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie po zakończeniu przedmiotowej kontroli.
Postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 roku zawieszono w czynnościach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marię Wasilewską, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:18
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2020-10-18 18:39
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 43 578