Czytelnia Akt

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00 (przy czym akta sądowe wydawane są do godziny 17:40)
wtorek – piątek  8:10-15:35 (przy czym akta sądowe wydawane są do godziny 15:15)
przerwa 12:30-12:55 (na czas trwania przerwy wszyscy interesanci opuszczają Czytelnię Akt)
adres emailowy: czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl

 • zamawianie akt do Czytelni możliwe jest
  a) pod numerami telefonów:
  I Wydział Cywilny – 22 7334 100, Sekcja Nakazowo - Uproszczona I Wydziału Cywilnego – 22 7334 100
  II Wydział Karny -  22 7334 100, Sekcja Wykonywania Orzeczeń – 22 7334 159
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 22 7334 100
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem czytelniaakt@pruszkow.sr.gov.pl
 • składając zamówienie należy podać:
  sygnaturę akt sprawy, w przypadku akt wielotomowych – numer tomu,
  imię i nazwisko oraz rolę w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym jeśli pełnomocnictwo ma zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, należy zaznaczyć tą okoliczność przy zamawianiu akt),
  dane kontaktowe,
  datę i godzinę przybycia do Sądu
 • pobranie numerka z systemu numerkowego nie gwarantuje jego obsługi, jeżeli jego wywołanie miałoby nastąpić po czasie wyznaczonym do obsługi interesantów;
 • Biuro Obsługi Interesanta realizuje wnioski o udostępnienie akt sądowych złożone co najmniej w dniu poprzedzającym zapoznanie się z aktami do godziny 15:30 (po godzinie 15:30 za datę zamówienia akt, w tym  za pośrednictwem poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania Sądu, przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). W sytuacjach wyjątkowych decyzję o udostępnieniu akt w innym terminie może podjąć Przewodniczący właściwego Wydziału na pisemny wniosek strony postępowania wskazujący tego rodzaju okoliczności.
 • sytuacji gdy interesant nie stawił się do Czytelni Akt w przeciągu 2 godzin od wskazanej lub umówionej godziny, pracownik zwraca akta na Wydział.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:03
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2020-03-16 13:11
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 63 817