Biuro Obsługi Interesanta

Stanowisko obsługi telefonicznej - zobacz

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00, wtorek – piątek  8:10-15:35, przerwa 12:30-12:55
adres emaliowy: boi@pruszkow.sr.gov.pl

Kierownik Biura Obsługi Interesanta - Małgorzata Kloc
Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesanta - Magdalena Barcińska

  • Biuro Obsługi Interesanta prowadzi bezpośrednią  obsługę interesantów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. 
  • Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informacją, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
  • Pobranie numerka z systemu numerkowego nie gwarantuje jego obsługi, jeżeli jego wywołanie miałoby nastąpić po czasie wyznaczonym do obsługi interesantów.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 13:22
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-04-24 14:06
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 147 184