Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

ROK 2017

ZałącznikWielkość
sprawozdanie MS-Kom 23 z czynności komornika za I półrocze 2017r..pdf451.18 KB
sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych za I półrocze 2017r..pdf1.97 MB
sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017r..pdf1.02 MB
sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017r..pdf422.84 KB
sprawozdanie MS-S10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2017r..pdf578.23 KB
sprawozdanie MS-S16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017r..pdf1.34 MB
sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017r. .pdf331.75 KB
sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017r..pdf577.34 KB
sprawozdanie MS-S6r za I pólrocze 2017r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf2.11 MB
MS-Kom_23_sprawozdanie_z_czynności_komornika_za_rok_2017[1].pdf452.22 KB
MS-S_16-18_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_rok_2017[1].pdf1.31 MB
MS-S1r_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_rok_2017[1].pdf1.57 MB
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017.pdf1.03 MB
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf2.2 MB
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017.pdf423.59 KB
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf445.62 KB
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017.pdf335.78 KB
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017.pdf574.88 KB