Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

ROK 2016

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015r. poz. 925) udostępniamy dla Państwa sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie za rok 2016r. sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

ZałącznikWielkość
sprawozdania MS-S1 za I półrocze 2016r..pdf1.73 MB
sprawozdanie MS-Kom 23 za I półrocze 2016r..pdf449.65 KB
sprawozdanie MS-S5 za I półrocze 2016r..pdf922.84 KB
sprawozdanie MS-S7 za I półrocze 2016r..pdf423.26 KB
sprawozdanie MS-S10 za I półrocze 2016r..pdf572.72 KB
sprawozdanie MS-S16-18 za I półrocze 2016r..pdf1.27 MB
sprawozdanie MS-S6 za I półrocze 2016r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf1.96 MB
sprawozdanie MS-S20KW za I półrocze 2016r..pdf266.16 KB
sprawozdanie MS-S40 za I półrocze 2016r.pdf487.66 KB
MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016.pdf449.18 KB
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016.pdf1.74 MB
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016.pdf924.61 KB
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016.pdf424.33 KB
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016.pdf573.5 KB
MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016.pdf1.27 MB
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016.pdf266.41 KB
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016.pdf577.24 KB
sprawozdanie MS-S6 za rok 2016r. w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf1.97 MB