Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Odpisy i wyciągi z Ksiąg Wieczystych

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do 

 

ODPISY I WYCIĄGI Z KSIĄG WIECZYSTYCH (D)

wydawanie:
- odpisów ksiąg wieczystych i wyciągów z ksiąg wieczystych;
- zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej;
- zaświadczeń z ksiąg hipotecznych;
- zaświadczeń ze zbiorów dokumentów.

W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej w Ekspozyturze Centralnej Informacji należy wypełnić wniosek – formularz  KW-ODPIS i dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

Opłatę można uiścić w kasie sądu (na pierwszym piętrze)  lub na rachunek NBP O/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000.

 

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/wyciągu z księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia

UWAGA!!!

  • Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić numer i treść księgi wieczystej, ponieważ nie ma możliwości zwrócenia opłaty za zrealizowany wniosek  https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html
  • Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą. 
  • Odpis do 100 stron zostanie wydany w dniu złożenia wniosku, a powyżej 100 stron w następnym dniu roboczym - po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

 

Opłaty od wniosków o wydanie:

- odpisu zwykłego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne wpisy) - 30,- zł;
- odpisu zupełnego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne i wykreślone wpisy od chwili wprowadzenia treści księgi wieczystej do systemu elektronicznego)  - 60,- zł;
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10,- zł;
-
wyciągu z księgi wieczystej:

  • z jednego działu - 15,- zł
  • z dwóch działów - 20,- zł
  • z trzech działów - 25,- zł
  • z czterech działów - 30,- zł

 

ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW DOKUMENTÓW I KSIĄG HIPOTECZNYCH

W celu uzyskania zaświadczenia ze zbioru dokumentów lub księgi hipotecznej należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS

Opłaty od wniosków o wydanie:
- zaświadczenia  - 6,- zł (za 1 stronę dokumentu – należy uiścić przy odbiorze).