Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Kuratorzy


Od dnia 29.11.2010r. II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej urzęduje w budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, piętro III.


Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.