Wielkość tekstu:
Mapa serwisu Kontakt

Stanowisko obsługi telefonicznej

STANOWISKO OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że telefony odbierane są w godzinach obsługi interesantów (z wyjątkiem II Zespołu Kuratorów, III Zespołu Kuratorów i Archiwum WKW), tj.:
w poniedziałek:  8.30 - 18.00
od wtorku do piątku:  8.30 - 15.30
w godzinach 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 (zmniejszona ilość stanowisk do obsługi interesantów)

 

I Wydział Cywilny tel. 22 7334 100
Sekcja Nakazowo – Uproszczona  tel. 22 7334 100
fax. 22 758 78 23, email: kierownik.cywilny@pruszkow.sr.gov.pl

II Wydział Karny tel. 22 7334 022, 22 7334 122, 22 7334 123
fax. 22 7334 120, email: kierownik.karny@pruszkow.sr.gov.pl
Sekcja Wykonywania Orzeczeń tel. 22 7334 159, 22 7334 081
fax. 22 758 86 53


III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 22 7334 100
fax. 22 758 78 24, email: kierownik.rodzinny@pruszkow.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 22 728 11 88, 
fax. 22 728 11 88 wew. 111, email: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl
Wnioski tel. 22 728 11 88 wew. 107
Odpisy tel. 22 728 11 88 wew. 107
Archiwum tel. 22 728 11 88 wew. 120

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych tel./fax. 22 758 60 46 wew. 101
email: kuratorzydorosli@pruszkow.sr.gov.pl

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich tel./fax. 22 758 60 47 wew. 111
email: kuratorzyrodzinni@pruszkow.sr.gov.pl

 

Informacja telefoniczna dotyczy jedynie informacji jawnych o toczących się sprawach przed tutejszym Sądem, tzn. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej  (imiona i nazwiska sędziów oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenie podaje się sygnaturę akt oskarżyciela posiłkowego).

Udzielenie informacji następuje po wykazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postepowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.  

Pracownik Sądu nie odczytuje telefonicznie treści orzeczeń, uzasadnień, zarządzeń oraz protokołów w sprawie, nie sporządza notatek z rozmów telefonicznych.

Pracownik BOI ma prawo rozłączyć się z interesantem bez załatwienia jego sprawy, jeżeli mimo jego upomnień, interesant używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub gdy prowadzenie rozmowy z interesantem jest niemożliwe z uwagi na brak komunikacji między stronami (np. interesant uporczywie krzyczy).